Előadók

Szereplők A-K Szereplők M-Z »

 Dr. Alföldi Sándor Ph.D.
vezető főorvos, Endokrinológiai Részleg, Szent Imre Oktatókórház Kardiometabolikus Centrum, Budapest
1977-ben végzett a SOTE ÁOK-n, 1978-2003 a SOTE II. Belklinikáján, majd a Szent Imre Kórházban dolgozott, 2003-2006. a Semmelweis Egyetem I. Belklinikájának egyetemi docense, 2006- a Szent Imre Oktatókórház Kardiometabolikus Centrum Endokrinológiai Részlegének vezető főorvosa. Szakképesítések: 1983-ban belgyógyászat, 1991-ben endokrinológiai 2003-ban klinikai farmakológiai szakvizsga. 1998-ben a Magyar Hypertonia Társaság hypertonologusa, 2001-ben az Európai Hypertonia Társaság hypertonologus orvosa 2008. Magyar Atherosclerosis Társaság lipidológus orvosi képesítést szerzett. Kutatási területei: 1981. óta a hypertonia epidemiológiájának, patogenezisének és farmakoterápiájának vizsgálata, különös tekintettel a metabolikus szindrómához és az alvászavarokhoz társuló hypertoniára. Tudományos társasági tagság: Magyar Hypertonia Társaság elnökségének tagja, az Obstruktív Alvási Apnoe munkabizottságának elnöke, a Magyar Alvástársaság elnökségi tagja Folyóirat szerkesztőségi tagság: A Hypertonia és Nephrologia főszerkesztője, a Kidney and Blood Pressure Research, és a Kardiovaszkuláris Prevenció és Rehabilitáció szerkesztőségi tagja. Tudományos fokozat: 1991. Az orvostudomány kandidátusa.
Dr. Becker Dávid Ph.D., FESC
igazgatóhelyettes, egyetemi docens, Semmelweis Egyetem Szív- és Érgyógyászati Klinika, Budapest
1986-ban a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán szerzett orvosi diplomát summa cum laude minősítéssel. Az egyetemi évek alatt Rektori pályázataival I. díjat és egy különdíjat nyert. Kardiológiai tanulmányokat folytatott 1993-ban Ludwigsburgban az Akademisches Lehrkrankenhaus Heidelbergben, 1994-ben Eisenstadtban a Krankenhaus "Barmherzigen Bruders"-ben, 2001-ben az Universität Heidelberg Kardiológiai Intenzív Osztályán. 1991-ben belgyógyászatból, 1996-ban kardiológiából, 2012-ben egészségbiztosítás orvostanból tett szakvizsgát jeles/kiválóan megfelelt eredménnyel. További végzettségei: GCP tanfolyam (2003, 2010). Bővített fokozatú sugárvédelmi ismeretek (2004). Training course on radiation protection for interventional cardiologists and radiologists (NHS – SENTINEL, 2006). Transthoracalis echocardiographias licenc (honoris causa-2 szint, 2007). Akkreditált intervenciós kardiológus (expert szint - 2009). Okleveles egészségügyi szakmenedzser (2009). 1986-1991 között a Kossuth Zsuzsa Egészségügyi Szakközépiskolában tanított belgyógyászatot, 1986-tól vesz részt a belgyógyászat, 1997-től a kardiológiai graduális és posztgraduális oktatásban, valamint a belgyógyászati és kardiológiai szakorvosképzésben. 2006-2007 között a Master Course in Cardiology CME akkreditált postgraduális oktatás előadójának kérték fel. TDK témavezető, szakdolgozatok, rektori pályamunkák, PhD dolgozatok rendszeres bírálója. Tudományos munkássága a szervezett akut infarktus ellátás eredményeinek elemzése, az ischaemias szívbetegség és az intervenciós kardiológia területei. 2009-ben PhD minősítést szerzett. Rendszeresen publikál hazai és nemzetközi folyóiratokban, rendszeres felkért előadója hazai és nemzetközi konferenciáknak. Tagja a Magyar Orvosi Kamarának, a Magyar Belgyógyász Társaságnak, a Magyar Kardiológusok Társaságának (választott elektor, tanácsadó testületi tag, 2010 óta elnökségi tag), az MKT Hemodynamikai Munkacsoportjának, az MKT Aritmia és Pacemaker Munkacsoportjának, az MKT Intenzív terápiás és resustitatios munkacsoportjának, az MKT Thrombosis munkacsoportjának, az Európai Kardiológiai Társaságnak (2012-től FESC). 2009-től 2012-ig Közép-magyarországi Kardiológus szakfelügyelő főorvos volt. 1986-1991 között az Országos Reuma és Fiziotherápiás Intézet III. Kardiológiai Belosztályának orvosa, 1991-1997 között az Országos Reuma és Fiziotherápiás Intézet II. Gasztroenterológiai Belgyógyászatának adjunktusa, a gasztroenterológiai intenzív részleg vezetője, 1997-2002 között a Szent János Kórház Kardiológiai Osztály adjunktusa volt. Jelenleg Semmelweis Egyetem Szív- és Érgyógyászati Klinikán dolgozik mint, igazgatóhelyettes, egyetemi docens.
Prof. Dr. Borbola József Ph.D.
egyetemi magántanár, kardiológus főorvos, Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, Budapest
1970-ben Summa cum laude eredménnyel végzett a szegedi Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem általános orvosi karán. 1970-1975. között szívritmuszavar kutatással foglalkozott a Szegedi Egyetem Gyógyszertani Intézetében. 1976. óta a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet (GOKI) Felnőtt Kardiológiai Osztályán dolgozik. Labor, belgyógyász és kardiológus szakvizsgákkal rendelkezik. A világ számos részén dolgozott: Tübingen (1975), Boston Harvard Egyetem (1985-1986), Chicago (St. Luke’s Medical Center 1986-1987), Madrid (1992). Fő érdeklődési területe a klinikai kardiológia mellett a szívritmuszavarok diagnosztikája és kezelési módjai (gyógyszeres, transzkatéteres ablációs, pacemaker, implantábilis cardioverter-defibrillátor). 1982-2003. között a GOKI Szívritmuszavar/Szívelektrofiziológiai/Transzkatéteres ablációs részlegének vezetője, 2000-ben a GOKI orvosigazgatója, 2003-2006. között a Felnőtt Kardiológiai Osztály osztályvezető főorvosa. MTA kandidátusi fokozatot szerzett 1983-ban. 1996-ban habilitált (med.habil), PhD címet szerzett a Szegedi Egyetemen. 1999. óta egyetemi magántanár. Jelenleg részlegvezető kardiológus főorvosként dolgozik, invazív kardiológiai beavatkozásokat végez (coronarográfia, szívelektrofiziológiai vizsgálatok /EPS/), transzkatéteres ablációk (RFCA). Számos beavatkozást (WPW-RFCA /1994/, AVNRT-RFCA /1995/, VVICD /1992/ DDICD /1996/ implantáció) először végzett Magyarországon. 1996-1998. között az Európai Kardiológus Társaság (ESC) elnökségi tagja, kancellárja. Európai Kardiológus diplomája van. Hosszú ideig volt a Magyar Kardiológus Társaságának (MKT) főtitkára, illetve alelnöke (1989-2001). A San Marino Cardiac Society tiszteletbeli tagja. Alapító tagja a szívritmuszavarok diagnosztikájával és kezelésével foglalkozó európai társaságoknak (ECAS, EHRA), az ESC Aritmia és Pacemaker munkacsoportja nucleusának választott tagja volt. 2000-ben megalapítja és tudományos programigazgatója a „Budapest Cardiovascularis Szimpózium” néven jelentkező, nemzetközi részvétellel szervezett kardiológus továbbképző független fórumnak. 1998-ban az Európai Kardiológus Társaság elnöksége ezüst emlékéremmel tüntette ki. 1995-ben és 2001-ben Pro Societate (MKT) emlékérmet kapott. 2006-ban kardiológiai munkásságáért Gábor György emlékérmet kapott. A hazai Kardiológiai Szakmai Kollégium tagja (1995-2003). 2005. óta országos kardiológus szakfelügyelő főorvosként (OSZMK) is dolgozik. Számos tudományos társaság (ESC, MKT, International Society of Cardiac Pacing and Electrophysiology, Alpa-Adria Cardiac Society, MOTESZ) elnökségi tagja. Számos könyvrészletet írt angol és magyar nyelven (Akadémiai Díj), több mint 300 tudományos közleménye jelent meg külföldi és hazai szaklapokban.
Dr. Med. Habil. Csanádi Zoltán Ph.D
Egyetemi docens, Kardiológiai Intézet, Debreceni Egyetem, Debrecen
Szegeden született, egyetemi tanulmányait is itt végezte a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemen, 1984-ben avatták orvosdoktorrá. Belgyógyászati gyakorlatát az Egyetem I. és II. sz. Belgyógyászati Klinikáján végezte. 1991-ben belgyógyászatból, 1996-ban kardiológiából szerzett szakorvosi képesítést. 1992-1995 között Kanadában dolgozott. Egy éven keresztül kutató felllow-ként a John P. Robarts Intézetben végzett elsősorban az implantálható defibrillátor terápiával kapcsolatos kísérleteket, majd klinikusként dolgozott és tanult szívelektrofiziológiát egy-egy évig a Nyugat- Ontarioi Egyetem majd a Torontói Egyetem Kardiológiai Klinikáján. A kanadai tanulmányok után hazatérve 1996-tól a Szegedi Tudományegyetem II. sz. Belklinikáján létrehozta a Klinikai Szívelektrofiziológiai Laboratóriumot és meghonosította a katéterablációs és implantálható elektrofiziológiai eszközös terápiát, számos katéterablációs technikát (pl. a pitvarfibrilláció kezelésére) az országban először itt végeztek. Szegeden 2003-ig vezette a klinikai szívelektrofiziológiát, ebben az időszakban más hazai centrumokban is segítette a katéterabláció beindítását (Haynal Imre OTE, Budai Irgalmasrend Kórháza). 2004-től a Debreceni Egyetem Kardiológiai Intézetében indította el a teljes spektrumú szívelektrofiziológiai tevékenységet, jelenleg is itt dolgozik. Irányításával a Debreceni Szívelektrofiziológiai Laboratórium pitvarfibrilláció ablációs technikákban nemzetközi továbbképző centrum valamint az Európai Szívritmus Társaság akkreditált szívelektrofiziológus fellow-képző központja lett. Rendszeresen végez bemutató, oktató jelleggel transzkatéteres beavatkozásokat külföldön, elsősorban a környező és a balti államokban. PhD téziseit 2002-ben védte meg, 2004-től egyetemi docens, 2011-ben habilitált, évek óta PhD programvezető a Debreceni Egyetem Laky Kálmán Doktori Iskolájában. Mintegy 70 teljes terjedelmű angol és magyar nyelvű közlemény, 13 könyvfejezet és 2 könyv szerzője. 2007-2010 között a Magyar Kardiológusok Társasága Aritmia és Pacemaker Munkacsoportjának Elnöke, a Magyar Kardiológusok Társaságának Alelnöke, 2010-től az MKT Tudományos Bizottságának Elnöke. Az Európai Kardiológus Társaság Felllow-ja (FESC), az Európai Szívritmus Társaság (EHRA) Nemzeti Társaságok Szekciójának (National Societies Committee) tagja, a kelet-európai elektrofiziológiai fellow programok koordinátora.
Prof. Dr. Forster Tamás Ph.D., az MTA doktora
igazgató egyetemi tanár, SZTE II.sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ
1979-ben szerzett orvosi diplomát a Szegedi Orvostudományi Egyetemen. 1984-ben szakvizsgázott belgyógyászatból, és 21 éve dolgozik kardiológusként. Kezdettől fogva a 2. számú Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központban dolgozott, végigjárva a szakmai és tudományos előmenetel minden lépcsőjét. 1991-ben az orvostudomány kandidátusa (jelenleg PhD), majd 2000-ben az MTA Doktora címet szerezte meg. 2002-ben a klinika tanszékvezető egyetemi tanárának nevezték ki. Kutatási területei: sportélettan, echocardiographia, cardiomyopathiák, illetve az ischaemiás szívbetegség diagnosztikája. A Kardiológiai Szakmai Kollégium tagja, a Magyar Kardiológusok Társaságának előző elnöke. Az Európai Kardiológus Társaság tiszteletbeli tagja (FESC), az American College of Cardiology kiemelt tagja (FACC). Számos hazai és neves nemzetközi folyóirat hivatalos bírálója, a European Journal of Echocardiography szerkesztőbizottsági tagja.
Prof. Dr. Hidvégi Tibor Ph.D.
sztályvezető főorvos, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, IV. Belosztály, Győr
Belgyógyász, diabetológus osztályvezető főorvos. 1996-tól a Diabetes Társaság vezetőségi tagja, jelenleg főtitkára. 1997-től a Belgyógyász Szakmai Kollégium Diabétesz Bizottságának tagja, a Magyar Diabetes Társaság Metabolikus Munkacsoport titkára. A Diabetologia Hungarica szakfolyóirat szerkesztője. Kedvelt területe a páciens oktatás és a cukorbetegség megelőzése. 2003-ban védte meg PhD. értekezését: „A metabolikus szindróma klinikai jellegzetességei Magyarországon” A Magyar Diabétesz Társaság XVI. Kongresszusán (2002) Magyar Imre emlékéremmel és Díjjal tüntették ki. 2006. évi Kongresszusán Hetényi pályadíjat nyert és emlékelőadást tartott. Szakmai tevékenysége elismeréseként munkahelyén Dr. Nyári László emlékplakettet kapott.
Prof. Dr. Jermendy György, MTA doktora
osztályvezető főorvos, III. sz. Belgyógyászati Oktató Osztály, Bajcsy-Zsilinszky Kórház Budapest
A Bajcsy-Zsilinszky Kórház (Budapest) osztályvezető főorvosa, az orvostudomány (MTA) doktora, a Semmelweis Egyetem (Budapest) és a Debreceni Egyetem címzetes egyetemi tanára. A Magyar Belgyógyász Társaság és a Magyar Hypertonia Társaság vezetőségének tagja, a Magyar Diabetes Társaság főtitkára (1995-2004), elnöke (2004-2007), majd elnökhelyettese (2007-2012), fővárosi belgyógyász szakfelügyelő főorvos (2005-2012). A Belgyógyászati Szakmai Kollégium tagja (2002-2010), majd a Szakmai Kollégium Belgyógyászat-endokrinológia-diabetes és anyagcsere-betegségek tagozat elnöke (2011-).
Prof. Dr. habil. Kiss Róbert Gábor Ph.D.
osztályvezető főorvos, Kardiológiai Osztály, Honvédkórház, Budapest
1981-ben végzett a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. Eleinte az Országos Mentőszolgálat mentőorvosa volt, majd az Alsóerdősor utcában dolgozott a Korányi F. És S. Kórház Kardiológiai osztályán. 1985-ben került azok közé, akikkel most is dolgozik, 1985-től 2007-ig a Szabolcs utcai Kórházban, majd 2007-től a Honvédkórházban. (Eközben az intézmények neve 11 ízben változott meg.) Belgyógyász, kardiológus, a belgyógyászati angiológia minősített orvosa. 1992-93-94-ben külföldön kutatott és tanult, először a belgiumi Leuveni Katolikus Egyetemen, ahol tudományos értekezésének anyagát összeállította, majd az USA-beli Mayo Klinikán. Európai Kardiológus Diplomáját 2003-ban szerezte. Gyógyításban betöltött beosztásait, eredményeit illetően 1998-tól kezdve működik orvos vezetőként, ekkor lett az országban elsőként megvalósult, csak szívkatéteres betegek számára létrehozott betegosztály vezetője. Az idők során tapasztalatokat szerzett a összes noninvazív kardiológiai diagnosztikai módszer terén, II. fokozatú echocardiographiás licensze van, önállóan értékel coronaria CT és szív MR felvételeket. Megfelelő tapasztalata van a szívelégtelenség, valamint a ritmuszavarok gyógyszeres valamint eszközös terápiájában. Különös érdeklődéssel mélyült el a véralvadás és az artériás vérrögképződés folyamatának megértésében és gyógyításának lehetőségeiben. A felsorolt területekről sokszor kérik fel tudományos előadások tartására is. 2006-ban lett osztályvezető főorvos, jelenleg a MH Honvédkórház Szívcentrumának Kardiológiai osztályát vezeti annak megalakulása óta. Már kezdő orvos kora óta megfertőződött a szívbetegség testedzésre épülő életmódváltással történő megközelítése által. Első ilyen irányú tudományos előadásai 1983-ra tehetők. Mióta osztályvezető főorvosi megbízást kapott, ambuláns kardiológiai rehabilitációs tréning és életmód edzéseket jelentő foglalkozásokat vezet munkatársaival. Úgy gondolják, hogy a test erejének, működőképességének érzetét visszaszerezve a betegek könnyebben meg tudnak szabadulni mindazoktól a hibás életvezetési mintáktól, amelyek a szívbetegségbe taszították őket. Ezt a változást pedig a gondosan vezetett kiscsoportos fizikai edzés hozza meg. Erről írta 2011-ben megszerzett második, menedzseri diplomájának diplomamunkáját is. Manapság a „Szívszalon“ megnyitásával minél több beteg számára szeretné ezt a módszert elérhetővé tenni (www.szivszalon.hu). Különféle tisztségeket töltött és tölt be hazai tudományos társaságokban. A Magyar Thrombosis és Haemostasis Társaság elnöke volt, jelenleg pedig a Magyar Kardiológusok Társaságának soron következő elnöke. Az Európai Kardiológus Társaság Fellow-ja. Egyetemi oktatóként oktat, előad és vizsgáztat. 2011-ben habilitált doktori címet kapott. A Semmelweis Egyetem címzetes egyetemi tanára. 2011-ben a Magyar Köztársaság Érdemrendjének Lovagkeresztjével tüntették ki. Tudományos kutatásainak többek között az alábbi eredmények tulajdoníthatóak: részt vett annak felismerésében, hogy a streptokinázzal végzett fibrinolytikus kezelés természetes antithrombotikus mechanimusokat indít el, jelesül a protein C aktivációja révén; leírta a 7e3 nevű monoclonális antitest in vivo antithrombotikus hatásait, később az anyag abciximab (Rheopro) néven klinikai használatba került; a catecholaminok jól ismert cardiovascularis veszélyeit és prognózist rontó hatását kiterjesztette a vérlemezkék kettős gyógyszeres gátlására mutatott rezisztencia lehetséges oki mechanizmusaként; részt vesz nagy klinikai vizsgálatok megtervezésében és lefolytatásában a TIMI csoport, a Duke Egyetem és a Cleveland Clinic, valamint más kutatócentrumok szervezésében.
Prof. Dr. Kempler Péter, Ph.D, az MTA doktora, egyetemi tanár
I. sz. Belgyógyászati Klinika, Semmelweis Egyetem, Budapest
Dr. Kempler Péter az egyetem elvégzése, 1979 óta a Semmelweis Egyetem ÁOK I.sz. Belgyógyászati Klinika munkatársa, 2002 óta egyetemi tanár. Klinikai érdeklődési területe a diabetes mellitus, kutatási területe a neuropathia diabetica. A klinikán működő Neuropathia Laboratórium és Neuropathia Munkacsoport vezetője. 1996-ban diabetológus, 1998-ban hypertonológus minősítést szerzett, az Európai Hypertonia Társaság hypertonológusa. 2000 óta az MTA doktora. Publikációi sorában 8 könyv szerkesztése, 19 magyar nyelvű, 17 idegen nyelvű könyvfejezet, 61 nemzetközi, 180 hazai folyóiratban megjelent közlemény, 575 megjelent előadáskivonat szerepel. A közlemények impakt faktora 262,562, nemzetközi idézettsége: 1809. Tizenkét éven át az MDT vezetőségi tagja, 8 éven keresztül ifjúsági felelőse, 2012 óta elnökhelyettese és leendő elnöke. 1996-2000 között a Magyar Belgyógyász Társaság vezetőségi tagja. 1999 óta az MDT összekötője (contact person) az IDF felé. Az EASD kongresszusokon 2002 óta valamennyi évben üléselnökként vagy felkért abstract bírálóként működött közre. Tagja az EASD három munkacsoportjának: Hypertension in Diabetes (HID), European Diabetes Epidemiology Group (EDEG), és Neuropathy Study Group (NEURODIAB). 2003-2009 között a NEURODIAB Executive Committee tagja. Az EASD továbbképző tanfolyamok és a Diabetes Donau Symposium rendszeresen felkért előadója. 2002-ben a NEURODIAB, a Diabetic Food Study Group kongresszusainak és az EASD Postgraduate Course szervezőbizottságának vezetője volt. A 2012 júniusában, Budapesten megrendezett Diabetes Donau Symposium (Közép-Európai Diabetes Kongresszus) elnöke. 2000-2010 között tagja a Belgyógyász Szakmai Kollégium Diabetes Szakcsoportjának. 2000-ben elnyerte az MDT Hetényi Géza díját, 2004-ben az MDT Magyar Imre-díját, 2012-ben az MDT Pro Diabetologia díját. Ugyancsak elnyerte a Magyar Gastroenterologiai Társaság Magyar Imre díját (1991), Rolf Madaus díját (1992), valamint további 18 tudományos díjat. 1999-2003 között Széchenyi Professzori Ösztöndíjban részesült. Az elmúlt években 68 TDK-s hallgató témavezetője volt, akik előadásaikkal egyetemi konferenciákon 12 első díjat nyertek, elnyerték az MDT különdíját is, közülük többen a Neuropathia Munkacsoport tagjaként folytatták pályafutásukat. 1992-ben és 2002-ben a Semmelweis Egyetem Szenátusának Kiváló Tudományos Nevelő kitűntetésében, 2007-ben Mestertanár Aranyéremben részesült. 2012-ben elnyerte a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Merit díját.

Előadók A-K Előadók M-Z »