Előadók

« Szereplők A-K Szereplők M-Z

Prof. Dr. Merkely Béla Ph.D., DSc, FESC, FACC
igazgató, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika
Dr. Merkely Béla a hazai kardiológia nemzetközi szinten is meghatározó egyénisége. Már fiatalon a Semmelweis Egyetem Kardiológiai Központ tanszékvezető egyetemi tanára, a Tudományos Diákköri Tanács elnöke, a Kardiológiai Szakmai Kollégium, majd Tanács, Grémium és a Magyar Kardiológusok Társasága elnöke. 2012-től a Semmelweis Egyetem kardiovaszkuláris egységének a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikának igazgatója. A Juhász-Nagy Sándor vezette kutatólaboratóriumában végzett tevékenysége megalapozta a kutatás iránti elkötelezettségét, a tudományos munka iránti máig tartó szenvedélyét. Ennek szellemében az általa vezetett tanszéken a gyógyítás, oktatás és kutatás szoros egységét valósította meg. Iskolateremtő ereje, fiatal kollégáira gyakorolt inspiratív hatása eredményeképp témavezetői irányításával mintegy 50 díjazott tudományos diákköri előadás és dolgozat, 11 Ph.D. fokozat, 146 idegen nyelvű közlemény (kumulatív impakt faktora 490; független idézettsége 2000, H-indexe 22), és számos új eljárás és fejlesztés született. Az Akadémiai Nívó díjat kapott Klinikai szív-elektrofiziológia és aritmológia c. kézikönyv egyik szerkesztője, a nagy hagyományú Orvosképzés c. folyóirat felelős szerkesztője. Az Elméleti Doktori Iskola „Szív- és érrendszeri betegségek élettana és klinikuma c. programjának vezetője. Nemcsak hazai hanem külföldi tudományos műhelyekkel is szoros együttműködik (Harvard-Boston, Imperial College-London, Heidelberg). Legfontosabb tudományos eredményei az experimentális és klinikai szívelektrofiziológia, a szívelégtelenség és a ritmuszavarok nem gyógyszeres kezelése, valamint az intervencionális kardiológia területén születtek. Kutatásai során számos új módszer és szabadalom kidolgozásában töltött be meghatározó szerepet. Elsőként alkalmazták nagyszámú beteg esetében a bal kamrai elektróda stenttel történő rögzítését, amely jelentősen javítja a szívelégtelenség kezelésében elterjedt reszinkronizációs kezelés hatékonyságát. Eddigi tudományos munkásságát témavezetőként 14 hazai és nemzetközi pályázat támogatta. Kiemelkedik ezek közül Semmelweis Híd TÁMOP Projekt, amelynek keretében vezetésével a szívelégtelenség patomechanizmusának és új terápiás lehetőségeinek kutatására, 250 elismert hazai és külföldi szakembert, fiatal kutatót, és mintegy 34 kollaborációs akadémiai partnert magába tömörítő nemzetközi innovatív kutatói teamet hozott létre. Semmelweis Híd Projektet megvalósítása után a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség mintaprojektnek választotta. Dr. Merkely Béla a mai napig aktív szerepet vállal a klinikai betegellátásában, annak szervezésében és irányításában. Bevezette hazánkban a hirtelen szívhalál kezelésére alkalmas implantálható cardioverter defibrillátor terápiát, és a terápiarefrakter szívelégtelenség kezelésében hatékony reszinkronizációs terápiát. Fontos szerepet játszott a hazai infarktus ellátás megszervezésében. Vezetésével elvégezték az első végleges műszív beültetést Magyarországon.
Dr. Nyolczas Noémi Ph.D.
főorvos, osztályvezető helyettes, Kardiológiai Osztály, Állami Egészségügyi Központ, Budapest
Nyolczas Noémi egyetemi tanulmányait 1982-88 között a Szegedi Szentgyörgyi Albert Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi karán végezte. Ezt követően fél évig dolgozott a Szegedi Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinikáján egyetemi gyakornokként. Majd 1989-től a budapesti Orvostovábbképző Egyetem II. sz. belgyógyászati Klinikájára került, ahol egyetemi gyakornokként, majd tanársegédként és adjunktusként tevékenykedett. Itt tett 1993-ban belgyógyászat, majd 1997-ben kardiológiai szakvizsgát. 2001-ben védte meg PhD értekezését „Prediction of the effect of bisoprolol in chronic heart failure” címmel. 2006 óta az Állami Egészségügyi Központ, Kardiológiai Osztályán dolgozik, osztályvezető helyettesként. Szakmai és tudományos érdeklődésének középpontjában a szívelégtelenség áll. Ebben a témakörben rendszeresen tart előadásokat mind hazai, mind külföldi kongresszusokon. Tudomány tevékenységét 31 magyar és angol nyelvű publikáció, illetve 118 idézhető absztrakt és 2 könyvfejezet jellemzi. Folyamatosan részt vesz a graduális és posztgraduális orvosképzésben. Több medikus TDK tevékenységét irányítja. 2005-2006 között részben az Osztrák Magyar Akció Alapítvány, részben az Osztrák Kardiológus Társaság ösztöndíjával az Allgemeines Krankenhaus, Kardiológiai részlegén dolgozott. Az „Examination of the administration of autologous bone marrow cells following acute myocardial infarction and in ischaemic cardiomyopathy to prevent or slow down the harmful cardiac remodelling and heart failure” című projectben vett részt. 1988 óta tagja a Magyar Kardiológusok Társaságának. 2004 óta vesz részt a Magyar Kardiológusok Társasága elnökségének munkájában. Jelenleg a Magyar Kardiológusok Társasága Szívelégtelenség és Szívizombetegségek Munkacsoportjának Elnöke. A European Heart Failure Association tagja. 2003-ban Európiai Kardiológus Diplomát szerzett. 2004-ben elnyerte az Európia Kardiológus Társaság Fellow címét.
Prof. Dr. Tóth Kálmán Ph.D., az MTA doktora
klinika igazgató, egyetemi tanár, PTE ÁOK I.sz. Belgyógyászati Klinika, Pécs
Dr. Tóth Kálmán 1959. június 20-án született Pécsett. 1983-ban végzett a POTE-n, s azóta különböző beosztásokban a POTE AITI, majd a PTE ÁOK I.sz. Belgyógyászati Klinika orvosa, jelenleg egyetemi tanár és klinika igazgató. Belgyógyász, kardiológus és anaesthesia-intenzív terápiás szakorvos. Tudományos munkájának fő területe a haemorheologiai faktorok és az ischaemia-reperfusios károsodások szerepének vizsgálata a myocardialis ischaemia és necrosis kialakulásában és a gyógyszeres védelem lehetőségei. 1990-1991-ben kutató ösztöndíjasként a University of Southern California Élettani és Biofizikai Intézetében (Los Angeles, USA), 1993-ban visiting assistant professor-ként a University of Toronto Kardiológiai Osztályán (Toronto, Kanada) dolgozott. A fenti témakörökben először kandidátusi (1992), majd MTA doktori (2003) fokozatot szerzett. 1996-ban akkreditált Ph.D. programjában eddig 22 kolléga szerzett Ph.D. fokozatot. A képzésben jelenleg 6 Ph.D. hallgató illetve egyéni felkészülő vesz részt. Több hazai és nemzetközi társaság tagja. Ezek közül kiemelendő, hogy egyik alapítója és azóta, 1993-tól a Magyar Haemorheologiai Társaság vezetőségi tagja, 2000-06 között elnöke. 1993-tól az International Society for Clinical Hemorheology vezetőségi tagja, 1995-99 között elnöke. 1994-től a European Society of Clinical Hemorheology vezetőségi tagja. 1998-2002 között Széchenyi Professzori Ösztöndíjas. Kiemelkedő tudományszervező tevékenysége elismeréséül 2003-ban PAB Tudományszervezési Díjat kapott. Több hazai és nemzetközi tudományos folyóirat szerkesztőbizottsági tagja. Tagja a Kardiológiai Szakmai Tanácsnak. Baranya megye belgyógyász szakfelügyelő főorvosa. A PTE belgyógyász és kardiológus rezidensképzés grémium vezetője. 2004 és 2006 között a PTE ÁOK tudományos dékánhelyettese, 2006 és 2008 között a PTE OEKK elnökhelyettese volt. 2009-től 2010-ig a PTE rektori megbízottja, majd 2010 és 2012 között rektori szaktanácsadó volt. Jelenleg a TIOP2 2.7 projekt orvos-szakmai vezetője. Teljes közleményeinek összesített impakt faktora: 201,495, független idézettsége: 4694.
Prof. Dr. Winkler Gábor Ph.D, az MTA doktora
osztályvezető főorvos, Szent János Kórház, Elméleti Egészségtudományi Tanszék, II. Belgyógyászat-Diabetológia és Egészségügyi Kar, Miskolci Egyetem, Miskolc
1973-ban szerzett diplomát a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. Kezdettől fogva a Szent János Kórházban dolgozik, közben, 1983-86. között belföldi tudományos ösztöndíjjal az SE I. Belklinikán tevékenykedett. Ugyanezen időszakban a WHO „Inzulin-pumpa vs. intenzív konzervatív inzulinkezelés” c., multinacionális, multicentrikus vizsgálatának magyarországi munkatársa volt. Belgyógyász (1977), endokrinológus (1992) szakorvos, a Magyar Diabetes Társaság (MDT) diabetológus (1996), a Magyar Atherosclerosis Társaság (MAT) lipidológus orvosa (2002). Gyakorló kórházi menedzser (1997, EMKA), egészségügyi menedzser (1999, Közgazdaságtudományi Egyetem Továbbképző Intézete). Kandidátus (PhD, 1987), az MTA doktora (2003). Habilitált (2000, SE, Budapest), egyetemi magántanár (2001, SE), címzetes egyetemi tanár (2009, DEOEC, 2009, SE), főiskolai tanár (2010, Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar). Osztályvezető főorvos (1993-, Szent János Kórház), az intézeti szakmai vezető testület elnöke (1997-), fővárosi (2006-) fővárosi és Pest megyei belgyógyász szakfelügyelő főorvos (2011-). A Belgyógyász Szakmai Kollégium (2008-2010), majd a Belgyógyász Szakmai Tanács tagja (2009-), Anyagcsere és Diabetes Munkabizottságának vezetője (2010-). A Magyar Diabetes Társaság elnöke (2007-2012), majd elnökhelyettese (2012-). A Diabetologia Hungarica főszerkesztője (1993-).
Prof. Dr. Wittmann István Ph.D.
igazgató egyetemi tanár, II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum, POTE, Pécs
1984-ben summa cum laude eredménnyel végzett a POTE Általános Orvosi Karán. 1992-ben belgyógyászatból jelesre szakvizsgázott, 1997-ben megkapta a diabetológus minősítést, 2002-ben jelesre szakvizsgázott nephrológiából. Egyetemi pályafutás: Egyetemi pályafutása során 1979-1983. demonstrátorként dolgozott a POTE Biológiai Intézetében. 1984-1992. klinikai gyakornokként, 1992-1994. klinikai tanársegédként a POTE I. sz. Belgyógyászati Klinikáján, 1994-1995. klinikai tanársegédként a POTE II. sz. Belgyógyászati Klinikáján dolgozott. 1995-1999. a POTE II. sz. Belgyógyászati Klinika adjunktusa volt, 1999-2006. egyetemi docensként dolgozott. 1994 óta a II. sz. Belgyógyászati Klinika Diabetes Munkacsoportját vezeti. 1996-2006. a Nephrológia-Diabetológia Osztálynak a vezetője volt. 2001 óta a II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum Laboratoriumának vezetője. 2001-2006. a Klinika tudományos igazgatóhelyettese volt. 2006-tól a II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum egyetemi tanára és igazgatója. 1986: Institut für Pharmakologie, Friedrich Schiller Universitaet, Jena, Németország; 1990-1991: Department of Biochemistry, The Mount Sinai Medical Center, New York, USA; 1993: Laboratoire de Biologie Cellulaire, Faculte des Sciences, Universite Catholique de Louvain, Louvain, Belgium. 1989-ben a Magyar Diabetes Társaság Elismerő Oklevelében részesült a Fiatal Diabetológusok Fórumán, Szekszárdon. 1996-ban a Magyar Nephrologiai Társaság Legjobb Fiatal Nephrológus Díját kapta, 1996-, 1997-, 1998-, 1999- és 2001-ben a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvoskar "Kiváló Gyakorlatvezető" címét nyerte el, és 1996-ban a Baranya Megyei Cukorbetegek Szövetsége "Cukorbetegekért" kitüntetésben részesítette. 2000-ben elnyerte a Pécsi Akadémiai Bizottság által fiatal kutatóknak alapított PAB Tudományos Díját. 2001-ben az Magyar Nephrológiai Társaság Kutatásfejlesztési díját kapta meg. A Magyar Diabetes Társaság Hetényi Géza emlékérmet és díjat adományozott neki 2008-ban. A Magyar Belgyógyász Társaság Dunántúli Szekciójának vezetősége értékes munkásságának elismeréséül 2009-ben vándorgyűlési emlékéremmel tüntette ki. 1982-ben megjelent első tudományos közleménye óta folyamatosan a szabad gyökök biológiai és klinikai jelentőségével foglalkozik. Az utóbbi években a nitrogén monoxid szabad gyök, a nem-enzimatikus glikáció és a renin-angiotenzin rendszer a fő kutatási területe. Elsősorban a diabetologia, a nephrologia és az angiologia területén kutat. Szakmai előmenetel: 1998-ban védte meg Ph.D. téziseit "A nitrogén monoxid lehetséges szerepe az inzulin hatásának kifejlődésében. Adatok a diabeteses nephropathia pathogeneziséhez" címmel. 1999-ben a POTE II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrologiai Centrum által kiírt egyetemi docensi pályázata nyert elfogadást. 2001-ben a PTE Általános Orvostudományi Karán habilitált, habilitációs előadásainak témája a diabeteses nephropathia volt. 2006-ban a PTE ÁOK II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrologiai Centrum által kiírt egyetemi tanári pályázata nyert elfogadást. Tudományos közleményeinek száma 181, ebből 51 nemzetközi folyóiratban, 115 hazai magyar és angol nyelvű folyóiratban jelent meg. 15 könyvfejezet szerzője vagy társszerzője volt. Összesített impact faktora 111,741. Független citációs száma 227, ebből 184 angol nyelvű, 43 magyar nyelvű.

« Előadók A-K Előadók M-Z